17 oktober 2012

Bolaget är bildat!

Sju delägare inom miljöteknik, tillverkning och återvinning i Bodens kommun har gått samman i det nya bolaget Future Eco North Sweden AB. I fokus står innovationer, hållbarhet och samverkan.

Future Eco ska förädla rest- och avfallsprodukter och utveckla tillverkningsprocesser för bolagets delägare i samverkan med andra
parter i länet, landet och världen. Bolaget har sitt säte i Boden.

Ragn-Sells, BDX, Svalget Återvinning, Swebo Bioenergy AB, Harads
Arctic Heat AB och AB Berglunds Rostfria är var och en starka och växande
företag i Bodens framtidsbranscher. Tillsammans med Bodens kommun har de bildatFuture Eco som fungerar som koordinator och samlad utvecklingsorganisation. Målet är att eliminera deponi, minimiera förbränning samt att utveckla nya produkter.

Ägargruppen i Future Eco besitter en otroligt bred kompetens, ett gigantiskt kontaktnät samt en mängd idéer att utveckla. Styrelsen i Future Eco består av tunga namn som Börje Jonsson, bl a fd regionchef för Sweco,
ordförande, Håkan Nilsson, utvecklingschef på BDX, Anders Kihl, utvecklingschef på Ragn-Sells, Bernt Granberg, Berglunds Rostfria, Sture Nordmark, Svalget Återvinning AB, Per-Anders Eriksson, Arctic Heat, Nils Öman, Swebo Bioenergy  samt Olle Lindström och kommunalrådet Torbjörn Lidberg som delar på kommunens röst i styrelsen.

Alf Andefors är anställd som VD sedan den 1 september 2012. Han har en bakgrund inom management, teknik och ekonomi, först som anställd ledare inom NJA/SSAB och därefter sedan mitten av 1980-talet verksam som egenföretagare med flertalet uppdrag som ledare, strateg och verksamhetsutvecklare inom näringslivet.

Med Börje Jonsson som ordförande och Alf Andefors som VD är
förhoppningen att utvecklingen ska drivas framåt i hela ägargruppen.  Flera konkreta utvecklingsidéer är redan påbörjade och dialoger med kunder pågår både inom och utom länet och landet.
 
 Completing the owner group

1 march 2016
Future Eco completes its owner group, going from seven to nine strong stakeholders. Frebelt new stakeholder in February 2016 Frebelt is a family owned business that has been working with belt transmissions and transportation solutions for over 30...
 
 

Taking biogas production to the next efficiency level

21 oktober 2012
Future Eco, its co-owner Boden Municipality and Biogas Boden are taking part in a feasibility study financed by VINNOVA called “Taking biogas production to the next efficiency level” together with LTU and in collaboration with the Nanjing...
 
 

The company has been formed!

17 oktober 2012
Seven companies within the fields of environmental technology, manufacturing and recycling in the municipality of Boden in northern Sweden have joined forces to form the new company Future Eco North Sweden AB. The new company focuses on...
 
 
 

News

1 mar 2016
Future Eco completes its owner group, going from seven to nine strong stakeholders. Frebelt new...
21 okt 2012
Future Eco, its co-owner Boden Municipality and Biogas Boden are taking part in a feasibility...
17 okt 2012
Seven companies within the fields of environmental technology, manufacturing and recycling in the...