3 june 2013

Kinabesök i Boden; grund för fortsatt utveckling

Den Vinnova-finansierade förstudien "Taking biogas production to the next efficiency level" har fört elva representanter från Kina till Boden. Inom loppet av närmare en vecka fick de ta del av den miljötekniska utvecklingen som sker här.

- Förhoppningen är att det här besöket ska lägga grunden till ett fortsatt projekt som möjliggör ett utbyte mellan Boden och Norrbotten och den kinesiska universitetsvärlden, säger Alf Andefors, VD i Future Eco.

Ett framtida projekt på tre år är under planering. Inom ramarna för projektet, som båda sidor har gjort en ansökan om att delta i, ska Bodens kunnande inom miljöteknik läras ut till universitet i Kina. Samtidigt ger Kina Boden och den norra regionen erfarenhet av samarbete med internationella universitet. Det hela ska utmynna i en skräddarsydd testanläggning för biogasproduktion och förbränning i Kina, signerad Future Eco, Bodens biogasanläggning, SWEBO Bioenergy och Luleå Tekniska Universitet.

- Vårt besök här ger oss en väldigt bra erfarenhet. Ni har kommit långt inom biogas som vi verkligen skulle behöva utveckla mer av i Kina, säger professor Xiaohua Lu, från Nanjing Universitet i Kina. Enligt honom handlar det inte bara om teknik utan även om politik och att lösa ett samhällsproblem. Han och hans kollegor ser stora möjligheter i att utbyta idéer med Boden.
- Jag ser fram emot ett stort projekt för båda sidor. Från Kina är 6 olika universitet från flera provinser involverade, berättar han.

Under veckan i Boden har Future Eco med samarbetspartners tagit med de kinesiska kollegorna, främst professorer och doktorer, till Bodens Biogasanläggning, Ragnsells med mera. De har också fått se Sörbyn Turism, Treehotel, Skicamp och andra besöksmål som sätter Boden på kartan.

Completing the owner group

1 march 2016
Future Eco completes its owner group, going from seven to nine strong stakeholders. Frebelt new stakeholder in February 2016 Frebelt is a family owned business that has been working with belt transmissions and transportation solutions for over 30...
 
 

Taking biogas production to the next efficiency level

21 oktober 2012
Future Eco, its co-owner Boden Municipality and Biogas Boden are taking part in a feasibility study financed by VINNOVA called “Taking biogas production to the next efficiency level” together with LTU and in collaboration with the Nanjing...
 
 

The company has been formed!

17 oktober 2012
Seven companies within the fields of environmental technology, manufacturing and recycling in the municipality of Boden in northern Sweden have joined forces to form the new company Future Eco North Sweden AB. The new company focuses on...
 
 
 

News

1 mar 2016
Future Eco completes its owner group, going from seven to nine strong stakeholders. Frebelt new...
21 okt 2012
Future Eco, its co-owner Boden Municipality and Biogas Boden are taking part in a feasibility...
17 okt 2012
Seven companies within the fields of environmental technology, manufacturing and recycling in the...