6 december 2013

Framtidsteknik testas i fullskaleprojekt i Boden

Future Eco North Sweden är en av aktörerna i den projektgrupp som i dagarna har beviljats anslag från Vinnova för att utveckla en kommersiell teknik där avloppsslam frystorkas. Anläggningen ska byggas i Boden och beräknas stå färdig 2015.

Future Eco North Sweden har bildat en projektgrupp tillsammansmed Ragn-Sells, FriGeo, Berglunds Rostfria, Nya Swebo Bioenergy och Bodens kommun och ansökt om medel för att kunna bygga en fullskalig demonstrationsanläggning för frystorkning av avloppsslam. Anläggningen kommer att byggas i Boden.

Målet är att skapa en effektivare metod än befintliga torkmetoder. Behovet är stort då hela den civiliserade världen har ett växande problem med att ta hand om avloppsslam.

Miljövinsterna från frystorkning kommer främst i form av minskade transporter. Restprodukten som uppstår i form av biobränsle kan även leda till minskad användning av fossilt bränsle samt möjlighet till ökad utvinning av fosfor. Alla dessa vinster bidrar till hållbar tillväxt.

Demonstrationsanläggningen kommer att dimensioneras utifrån att klara 1 000 ton blött avloppsslam per år (TS-halt 25 %). Detta anser projektgruppen vara tillräckligt för att påvisa att tekniken fungerar i stor skala.

Ragn-Sells AB ansvarar för övergripande teknisk projektledning och kommersialisering av tekniken tillsammans med FriGeo AB. Future Eco leder projektet administrativt och samordnar alla aktörer samt ansvarar för arbetsledning för fullskaliga tester i Future Ecos demonstrationsanläggning.

Projektet ska resultera i en fullskalig, patentsökt och säljbar demonstrationsanläggning, kommersialisering av tekniken samt juridiska avtal mellan ingående parter kring ägarskap och fördelning.

Budget för projektet är 5 860 000 kr vilket Vinnova bidrar med 40 % och övriga intressenter står för resterande andel.Completing the owner group

1 march 2016
Future Eco completes its owner group, going from seven to nine strong stakeholders. Frebelt new stakeholder in February 2016 Frebelt is a family owned business that has been working with belt transmissions and transportation solutions for over 30...
 
 

Taking biogas production to the next efficiency level

21 oktober 2012
Future Eco, its co-owner Boden Municipality and Biogas Boden are taking part in a feasibility study financed by VINNOVA called “Taking biogas production to the next efficiency level” together with LTU and in collaboration with the Nanjing...
 
 

The company has been formed!

17 oktober 2012
Seven companies within the fields of environmental technology, manufacturing and recycling in the municipality of Boden in northern Sweden have joined forces to form the new company Future Eco North Sweden AB. The new company focuses on...
 
 
 

News

1 mar 2016
Future Eco completes its owner group, going from seven to nine strong stakeholders. Frebelt new...
21 okt 2012
Future Eco, its co-owner Boden Municipality and Biogas Boden are taking part in a feasibility...
17 okt 2012
Seven companies within the fields of environmental technology, manufacturing and recycling in the...