Hoppa till innehållet

Projekt

Future Eco ligger i framkant inom utveckling av nya tekniker för innovationer, hållbarhet och samverkan. Future Eco har bidragit till framtagning av nya behandlingsmetoder för restmaterial. Future Eco samverkar lokalt i projekt med företag, universitet och andra forskningsinstitut.

Pågående projekt

BioChargeEAF

Future Eco är partner i ett projekt som syfter till att ta fram biokol för ljusbågsugnar.

BioKolMet

Projektet BIOKOLMET (Optimering av ny BIOKOLsprocess för METallurgisk industri) syftar till att energioptimera den tillverkningsprocess för biokol som utvecklats vid Harads Arctic Heat. Behovet av biokol för svensk metallurgisk industri finns dokumenterat i flera ”färdplaner” som tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sverige.

Clean Tech North - För hela Norrbotten

Visionen i projektet är att bidra till en hållbar näringslivsutveckling där cirkulär ekonomi skapar möjlighet till tillväxt, samt nya typer av arbeten och företag i hela Norrbotten, då resurssnåla och giftfria företag har starka konkurrensfördelar.
 

MICO - Biokol i restproduktbriketter

Syftet med projektet är att minska industrins processrelaterade koldioxidutsläpp och i projektet kommer masugnsprocessens utsläpp att minskas.

Genomförda projekt

Byggnation av en unik pyrolysreaktor för biokol

Byggnation av en unik pyrolysreaktor för biokol

Inom ramarna för Interreg-projektet RENEPRO och Tillväxtverksprojektet Bio4metals har en världsunik uppskalningsbar pyrolysreaktor i pilotskala byggts upp. 

Förstudie - integrerade värdekedjor för sekundära och tertiära materialflöden inom stålindustrin

Projektet ska ge förbättrade förutsättningar för underleverantörer att agera för att kunna bli länkar i nya värdekedjor som kommer att skapas ur sekundära och tertiära restmaterial från nya ståltillverkningsprocesser i Norrbotten.

Projektet avslutades i juni 2023.

Fullskalig demonstrationsanläggning för frystorkning av avloppsslam

En demoanläggning för torkning och förbränning färdigställdes under 2016 i ett Vinnovaprojekt. Berglunds Rostfria var teknisk samordnare och RagnSells var ägare av anläggningen.

KONTAKTA FUTURE ECO

Kontakta oss gärna om du har frågor rörande Future Eco.
Vi söker ständigt nya samarbetspartners.

+46 (0)70-559 19 23 johan.eriksson@futureeco.se öppna kontaktformulär

name
By Formsmedjan. Powered by Yago