Nyheter

6 december 2013

Framtidsteknik testas i fullskaleprojekt i Boden

Future Eco North Sweden är en av aktörerna i den projektgrupp som i dagarna har beviljats anslag från Vinnova för att utveckla en kommersiell teknik där avloppsslam frystorkas. Anläggningen ska byggas i Boden och beräknas stå färdig 2015.

Future Eco North Sweden har bildat en projektgrupp tillsammansmed Ragn-Sells, FriGeo, Berglunds Rostfria, Nya Swebo Bioenergy och Bodens kommun och ansökt om medel för att kunna bygga en fullskalig demonstrationsanläggning för frystorkning av avloppsslam. Anläggningen kommer att byggas i Boden.

Målet är att skapa en effektivare metod än befintliga torkmetoder. Behovet är stort då hela den civiliserade världen har ett växande problem med att ta hand om avloppsslam.

Miljövinsterna från frystorkning kommer främst i form av minskade transporter. Restprodukten som uppstår i form av biobränsle kan även leda till minskad användning av fossilt bränsle samt möjlighet till ökad utvinning av fosfor. Alla dessa vinster bidrar till hållbar tillväxt.

Demonstrationsanläggningen kommer att dimensioneras utifrån att klara 1 000 ton blött avloppsslam per år (TS-halt 25 %). Detta anser projektgruppen vara tillräckligt för att påvisa att tekniken fungerar i stor skala.

Ragn-Sells AB ansvarar för övergripande teknisk projektledning och kommersialisering av tekniken tillsammans med FriGeo AB. Future Eco leder projektet administrativt och samordnar alla aktörer samt ansvarar för arbetsledning för fullskaliga tester i Future Ecos demonstrationsanläggning.

Projektet ska resultera i en fullskalig, patentsökt och säljbar demonstrationsanläggning, kommersialisering av tekniken samt juridiska avtal mellan ingående parter kring ägarskap och fördelning.

Budget för projektet är 5 860 000 kr vilket Vinnova bidrar med 40 % och övriga intressenter står för resterande andel.Kompletterar ägargruppen - Frebelt ny delägare

1 mars 2016
Future Eco kompletterar sin ägargrupp och går från sju till nio starka delägare. Frebelt ny delägare i Februari 2016Frebelt AB är ett familjeägt företag som har arbetat med bandtransmissioner och transportlösningar i över 30 år. De har sitt säte i...
 
 
Demoanläggning i Boden löser globala miljöproblem
pdf

Demoanläggning i Boden löser globala miljöproblem

2 december 2014
Nyhetsmaterial för fri publicering: I Boden invigdes den 2 december en demoanläggning som öppnar dörrarna för hela världen att testa och utveckla...
 
 

Inför invigning av första demoanläggningen

19 november 2014
Den 2 december invigs vår demonstrationsanläggning för utveckling och tester av olika bränslemixer. Med det öppnar vi dörrarna för intressenter från hela världen som vill utveckla och testa sina egna mixer av material med Boden och vår teknik och...
 
 
 

Nyheter

1 mar 2016
Future Eco kompletterar sin ägargrupp och går från sju till nio starka delägare. Frebelt ny...
2 dec 2014
Nyhetsmaterial för fri publicering: I Boden invigdes den 2 december en demoanläggning som öppnar...
19 nov 2014
Den 2 december invigs vår demonstrationsanläggning för utveckling och tester av olika...