Nyheter

5 december 2013

Framtidsdagen BIO BODEN

Fler biogasstationer i länet efter Biogasdagen i Boden

Var befinner vi oss nu och hur ser framtiden ut för biogas som fordonsbränsle? Det var den inledande frågan som under biogasdagen i Boden utmynnade i att stora aktörer vill gå in och samverka kring fler gasstationer i Norrbotten, främst kring gruvnäringen och tunga transporter.

Norrbotten är hett, gruvnäringen central och Boden strategiskt placerat och långt fram på miljösidan.Future Eco anordnade därför en dag där man samlade en rad aktörer med olika koppling till biogasutvecklingen i norr – producenter, transportörer, fordonssidan med flera. Det visade sig att intresse och utvecklingsmöjligheter är stora. Framförallt om man kan tänka sig att utveckla biogasen via norsk naturgas vilket var en av diskussionerna som fördes under dagen.

- Vi är redo att gå igång när som helst, det finns med i vår strategi, säger Hans Kättström, Nordic Gas Solutions AB, som deltog i seminariet.

Förutsättningen för att företag som NGS ska satsa är att det finns en tillräckligt stor konsument som skriver avtal som gör det möjligt att satsa på fler tankstationer eller tankningstjänster i Norrbotten.

- Det finns enormt bra möjligheter i norra Sverige där man har rätt typ av trafik och närhet till fälten. Bygger man upp det runt LNG med naturgas så kommer biogasproduktionen automatiskt. Vi vill vara med här, menar Kättström.

Även Volvos och Scanias nuläge och framtidsplaner för BioFuel-drivna fordon och arbetsmaskiner diskuterades.

-  Det är bra att träffas och diskutera frågor kring alternativa bränslen. Framförallt är det viktigt att fråga sig vad man vill uppnå med att satsa på det. I den diskussionen måste alla parter vara med så det är motiverat på alla nivåer. Jag hoppas att det kan bli fler träffar där man möts i de här frågorna, säger Urban Löfvenberg, Scania CV AB.

Nytt samarbetsprojekt
Under en avslutande workshop fördes en givande diskussion som utmynnade i att BDX föreslog att Future Eco får ansvaret att hålla i ett framtida gemensamt biogasprojekt.

Future Eco har efter biogasdagen fortsatt att arbeta för att kunna redovisa en trovärdig omställningsplan för Norrbotten/Norrland. Planen ska utmynna i fossilfria transporter, framförallt för tung trafik, och få gehör från partners och politiker som idag letar efter positiva lösningar och ny teknik.

- Vi kan tänka oss att gå in med kapital i form av eget arbete och bli en samarbetspart i det här. Inom tre år hoppas jag att vi ska ha fått igång logistik och ett par tankställen med gas där det ger effekt så vi kommer in i systemet kring tunga transporter, säger Anders Selström, Thyréns AB.

Future Eco har i samarbete med Thyréns inlett ett arbete med att upprätta en plan för hela utvecklingsprocessen. Biogas Boden via Future Eco, NGS, BDX, Cliffton, Volvo och Scania är parter inom teknik och logistik. I planen ingår även en konsekvensanalys som belyser vilka effekter som en omställning medför via studier och forskning.Kompletterar ägargruppen - Frebelt ny delägare

1 mars 2016
Future Eco kompletterar sin ägargrupp och går från sju till nio starka delägare. Frebelt ny delägare i Februari 2016Frebelt AB är ett familjeägt företag som har arbetat med bandtransmissioner och transportlösningar i över 30 år. De har sitt säte i...
 
 
Demoanläggning i Boden löser globala miljöproblem
pdf

Demoanläggning i Boden löser globala miljöproblem

2 december 2014
Nyhetsmaterial för fri publicering: I Boden invigdes den 2 december en demoanläggning som öppnar dörrarna för hela världen att testa och utveckla...
 
 

Inför invigning av första demoanläggningen

19 november 2014
Den 2 december invigs vår demonstrationsanläggning för utveckling och tester av olika bränslemixer. Med det öppnar vi dörrarna för intressenter från hela världen som vill utveckla och testa sina egna mixer av material med Boden och vår teknik och...
 
 
 

Nyheter

1 mar 2016
Future Eco kompletterar sin ägargrupp och går från sju till nio starka delägare. Frebelt ny...
2 dec 2014
Nyhetsmaterial för fri publicering: I Boden invigdes den 2 december en demoanläggning som öppnar...
19 nov 2014
Den 2 december invigs vår demonstrationsanläggning för utveckling och tester av olika...