19 november 2014

Inför invigning av första demoanläggningen

Den 2 december invigs vår demonstrationsanläggning för utveckling och tester av olika bränslemixer. Med det öppnar vi dörrarna för intressenter från hela världen som vill utveckla och testa sina egna mixer av material med Boden och vår teknik och kompetens som utgångspunkt.

Hjärtat i verksamheten som är belägen på SWEBO Bioenergy i Boden är den stora multibrännaren för svåra bränslen med en fukthalt på upp till 61 procent. Olivkärnor, stråhalm, chips och slaktavfall är några av alla de material som kan testas och utvecklas i varierande mixer. Redan idag används tekniken med framgång på bland annat stora stuterier som en del i lokala kretslopp med hästgödsel som bränsle. Att på detta vis göra restprodukter till resurs kan lösa många av våra globala miljöproblem.

Det som gör anläggningen unik i sitt slag är att man förutom tillgången till storskalig testverksamhet under samma tak även har tillgång till labb, kompetent personal, pelletering, granulering och verkstad. Luleå Tekniska Universitet ligger bara cirka 45 minuter bort liksom flyget för långväga besökare.

Vi har vänt nackdelarna till fördelar. I det jämförelsevis glesbefolkade Boden är det lugnt och besökarna får arbeta i fred med sin utveckling. Boden har också ett klimat med stora temperatursvängningar mellan het högsommar och subarktisk vinter. Det som fungerar här, det fungerar överallt.

Anläggningen är den första av Future Ecos planerade teknikpark bestående av tre test- och visningsanläggningar med olika miljötekniska inriktningar. Tillsammans gör de Boden till en kommun som ligger i spetsen inom biobränslen, återvinning och förädling av restprodukter.

Vid invigningen tisdagen den 2 december kl 12.00-15.30 visas den första demoanläggningen och pågående och framtida utvecklings- och forskningsprojekt presenteras. På plats finns samtliga delägare i Future Eco samt samarbetspartners, Luleå Tekniska Universitet med flera.

För mer information: VD Alf Andefors, tel. 070-306 29 72

 

Completing the owner group

1 march 2016
Future Eco completes its owner group, going from seven to nine strong stakeholders. Frebelt new stakeholder in February 2016 Frebelt is a family owned business that has been working with belt transmissions and transportation solutions for over 30...
 
 

Taking biogas production to the next efficiency level

21 oktober 2012
Future Eco, its co-owner Boden Municipality and Biogas Boden are taking part in a feasibility study financed by VINNOVA called “Taking biogas production to the next efficiency level” together with LTU and in collaboration with the Nanjing...
 
 

The company has been formed!

17 oktober 2012
Seven companies within the fields of environmental technology, manufacturing and recycling in the municipality of Boden in northern Sweden have joined forces to form the new company Future Eco North Sweden AB. The new company focuses on...
 
 
 

News

1 mar 2016
Future Eco completes its owner group, going from seven to nine strong stakeholders. Frebelt new...
21 okt 2012
Future Eco, its co-owner Boden Municipality and Biogas Boden are taking part in a feasibility...
17 okt 2012
Seven companies within the fields of environmental technology, manufacturing and recycling in the...