Hoppa till innehållet

Byggnation av en unik pyrolysreaktor för biokol

Inom ramarna för Interreg-projektet RENEPRO och Tillväxtverksprojektet Bio4metals har en världsunik uppskalningsbar pyrolysreaktor i pilotskala byggts upp. 

Harads Arctic Heat är det delägarföretag i Future Eco som är ansvarig för anläggningen. 

Syftet med projektet är att stötta SME:s inom skogsindustrin samt minska regionens CO2-utsläpp genom forskning och utveckling kring tre processtekniker för tillverkning av bio-kol. Projektet är länsöverskridande och innefattar hela kedjan av aktörer från skogsföretag till stora industriföretag och slutanvändare. Satsningen ska utveckla ett område som är kritiskt både för regionens tillväxt och för minskade miljöutsläpp.

Det är ett samverkansprojekt med Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.

Bakgrund

Metallindustrier och industrier som baserar sin verksamhet på användningen av träbaserad biomassa är viktiga för de nordiska länderna. Metallframställning är till största delen baserad på användningen av fossila energikällor, vilket leder till betydande CO2-utsläpp. Idag har industrin i Norden utvecklats till ett stadium där betydande förbättring av energieffektiviteten och att minska CO2 är svårt att uppnå. Men på grund av det politiska beslutsfattandet av Europeiska unionen måste industrisektorer minska sina CO2-utsläpp drastiskt under de följande åren. Samtidigt som den ekonomiska konkurrenskraften måste upprätthållas och sysselsättning och välfärd i Norden ökar. För att göra minskning av CO2 ekonomiskt möjligt, bör nya branschintegrationsplattformar utvecklas.

Syfte

Huvudsyftet med projektet är att demonstrera den tekniska, ekonomiska och miljömässiga genomförbarheten av den nya bioekonomin och stålindustrins produktionsplattform (integrerade stål, biobaserad reduktionsmedel och kemisk produktion). Detta ska ske genom omfattande laboratorieundersökningar, pilotskaleförsök, systemanalyser och bedömningar av koldioxidutsläpp.

Resultat

De förväntade resultaten av RENEPRO-projektet är exempelvis:En bedömning av den optimala produktionstekniken för bioreducerande produktion.Ny information om möjligheten att använda bioreducers som reduktionsmedel i modern masugn och nya gasuppgraderingsmetoder för stålindustrin.Processgaser för att producera värdefulla bränslen och kemikalier.Nya sätt att kombinera bioekonomi, metallindustri och kemiska industriprocesser.

Med finansering från:

EU-logo

 

Interreg

 

Tillväxtverket

 

*RENEPRO är ett samarbetsprojekt mellan finska och svenska partners i Interreg Nord 2014-2020 EU-program.

**Bio4Metals - Bioreduktionsmedel för metallurgiska processer.

Länk: http://www.oulu.fi/pyometen/renepro

KONTAKTA FUTURE ECO

Kontakta oss gärna om du har frågor rörande Future Eco.
Vi söker ständigt nya samarbetspartners.

+46 (0)70-559 19 23 johan.eriksson@futureeco.se öppna kontaktformulär

name
By Formsmedjan. Powered by Yago