Hoppa till innehållet

Projekt

Future Eco ligger i framkant inom utveckling av nya tekniker för innovationer, hållbarhet och samverkan. Future Eco har bidragit till framtagning av nya behandlingsmetoder för restmaterial. Future Eco samverkar lokalt i projekt med företag, universitet och andra forskningsinstitut.

Pågående projekt

Bio4Steel

Projektet syftar till att undersöka om restströmmar från skogen kan bli biokol med tillräckligt bra kvalitet för att fungera som råvara till stålindustrin. 

BioChargeEAF

Future Eco är partner i ett projekt som syfter till att ta fram biokol för ljusbågsugnar.

Clean Tech North - För hela Norrbotten

Visionen i projektet är att bidra till en hållbar näringslivsutveckling där cirkulär ekonomi skapar möjlighet till tillväxt, samt nya typer av arbeten och företag i hela Norrbotten, då resurssnåla och giftfria företag har starka konkurrensfördelar.
 

MICO - Biokol i restproduktbriketter

Syftet med projektet är att minska industrins processrelaterade koldioxidutsläpp och i projektet kommer masugnsprocessens utsläpp att minskas.

Genomförda projekt

Byggnation av en unik pyrolysreaktor för biokol

Byggnation av en unik pyrolysreaktor för biokol

Inom ramarna för Interreg-projektet RENEPRO och Tillväxtverksprojektet Bio4metals har en världsunik uppskalningsbar pyrolysreaktor i pilotskala byggts upp. 

Fullskalig demonstrationsanläggning för frystorkning av avloppsslam

En demoanläggning för torkning och förbränning färdigställdes under 2016 i ett Vinnovaprojekt. Berglunds Rostfria var teknisk samordnare och RagnSells var ägare av anläggningen.

KONTAKTA FUTURE ECO

Kontakta oss gärna om du har frågor rörande Future Eco.
Vi söker ständigt nya samarbetspartners.

+46 (0)70-559 19 23 johan.eriksson@futureeco.se öppna kontaktformulär

name
By Formsmedjan. Powered by Yago