Hoppa till innehållet

Clean Tech North - För hela Norrbotten

Visionen i projektet är att bidra till en hållbar näringslivsutveckling där cirkulär ekonomi skapar möjlighet till tillväxt, samt nya typer av arbeten och företag i hela Norrbotten, då resurssnåla och giftfria företag har starka konkurrensfördelar.

 

Fokus i projektet ligger på innovation och utveckling baserat på råvarubehov och generering av restströmmar, där affärsmöjligheterna kopplade till resursbesparingar genom förädling ligger i centrum.

Målet är att identifiera restproduktströmmar i regionen som genom optimering är möjliga att skapa affärsmässiga cirkulära flöden inom, vilket i ett senare skede kan skapa nya företag och växande mindre företag genom innovation och utveckling.

Future Eco genomför en regional sammanställning och kartlägga av restmaterialströmmar och knyta ihop olika aktörer. Arbetet ska utmynna i ett antal genomförandeprojekt. 

Projektledare: Johan Eriksson

Projektet finansieras av olika aktörer såsom exempelvis:

  • Längmanska Företagsfonden
  • Region Norrbotten
  • Boden Kommun

tillsammans med finansiering från näringslivet. 

 

KONTAKTA FUTURE ECO

Kontakta oss gärna om du har frågor rörande Future Eco.
Vi söker ständigt nya samarbetspartners.

+46 (0)70-559 19 23 johan.eriksson@futureeco.se öppna kontaktformulär

name
By Formsmedjan. Powered by Yago