Hoppa till innehållet

Förstudie - integrerade värdekedjor för sekundära och tertiära materialflöden inom stålindustrin

Projektet ska ge förbättrade förutsättningar för underleverantörer att agera för att kunna bli länkar i nya värdekedjor som kommer att skapas ur sekundära och tertiära restmaterial från nya ståltillverkningsprocesser i Norrbotten.

Projektet avslutades i juni 2023.

Industrideltagare i förstudien är H2 Green Steel, Fortum Waste Solution, BDX Företagen samt S Nordmark, där samtliga företag förutom H2 Green Steel representerar gruppen presumptiva underleverantörer för de nya värdekedjor som kommer att skapas ur restmaterial från nya ståltillverkningsprocesser i Norrbotten.

Swerim, Luleå Tekniska Universitet samt Bodens Utvecklings AB är FoI-utförare i projektet tillsammans med Future Eco, som även koordinerar projektet.

Finansieringen består av EU-finansiering från Fonden för en rättvis omställning (FRO) med 50 procent och finansiering från Tillväxtverkets nationella projektmedel från anslag 1:1 med 40 procent. Industrideltagarna bidrar med 10% in-kind till projektet.

Projektledare: Johan Eriksson

Projektet startar 1 janauri 2023 och kommer avslutas 30 juni 2023.

 

KONTAKTA FUTURE ECO

Kontakta oss gärna om du har frågor rörande Future Eco.
Vi söker ständigt nya samarbetspartners.

+46 (0)70-559 19 23 johan.eriksson@futureeco.se öppna kontaktformulär

name
By Formsmedjan. Powered by Yago