Hoppa till innehållet

Fullskalig demonstrationsanläggning för frystorkning av avloppsslam

En demoanläggning för torkning och förbränning färdigställdes under 2016 i ett Vinnovaprojekt. Berglunds Rostfria var teknisk samordnare och RagnSells var ägare av anläggningen.

Efter uppbyggnationen av den världsunika fullskaliga demonstrationsanläggning för frystorkning genomfördes många försök med frystorkning av olika material, men i första hand avloppsslam.

Efter projektet har anläggningen demonterats och skickats till annan ort av RagnSells.

Syfte

Projektet syftade till att bygga en fullskalig demonstrationsanläggning för frystorkning av avloppsslam för att kunna kommersialisera en teknik som är effektivare än befintliga torkmetoder. Målbilden för projektet är en fungerande, patentsökt och dokumenterad demonstrationsanläggning för frystorkning av avloppsslam.

Resultat

Frystorkning av slam är en viktig miljöteknisk innovation som möjliggör en kraftig minskning av slamtransporter och ökad användning av biobränsle, som ex. vis kan ersätta fossilt bränsle. Tekniken har också en viktig position i det innovationssystem som inriktas på att utvinna fosfor ur avloppsslam som inte uppfyller lagstiftningens krav för direkt spridning på åkrar. För att fosforutvinning ska vara möjlig krävs en förbränning av slammet, vilket kräver en höjning av TS-halten. Frystorkning är en mycket mer effektiv avvattningsmetod jämfört med traditionell termisk avvattning.

Genomförande

Know-how inom frystorkning överfördes från FriGeo till Berglunds Rostfria, som har ansvar för konstruktion och tillverkning av produktionsutrustning. Ett process- och flödesdiagram upprättades tillsammans med ett juridiskt avtal mellan inblandade parter.

Konstruktionsfasen ledde till den krävda tekniska dimensioneringen och en fullskalig, reglerbar demonstrationsanläggning.

Future Eco, Swebo och RagnSells iordningställde en lokal med krävd säkerhet för intrimnings-, test- och produktionsfas för fullskalig frystorkning med kontinuerlig analys och ständiga förbättringar.

Länk till Vinnova: klicka här

KONTAKTA FUTURE ECO

Kontakta oss gärna om du har frågor rörande Future Eco.
Vi söker ständigt nya samarbetspartners.

+46 (0)70-559 19 23 johan.eriksson@futureeco.se öppna kontaktformulär

name
By Formsmedjan. Powered by Yago